Đơn vị tổ chức

Đơn vị tổ chức

LEADING MEDIA & LEADING STARS - CÁI NÔI CỦA NHỮNG QUÁN QUÂN SẮC ĐẸP

Với đội ngũ gồm nhiều chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài nước, đến nay nhiều thành viên của Leading đạt được thành tích quán quân, á quân trong các cuộc thi quy mô đẳng cấp thế giới.

Đơn vị đồng tổ chức

Chia sẻ nội dung: