form đăng ký dự thi

Toàn thân
Chân dung
Trang phục biển

- Hình ảnh đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên (file tối đa 10MB, định dạng file: jpeg, jpg, png, gif)